Jdi na obsah Jdi na menu
 


1)Jaké znáš dějinné epochy ?
-pravěk , starověk,středověk,novověk
2)Jak dělíme pravěk ?
-doba kamenná (starší ; mladší ) ; doba kovů ( bronzová ; železná )
3)Jaká společnost tam žila ? 
- prvotně pospolná ; všichni si byly rovni 
4)Zapiš do časové pčímky vývoj člověka :
- Australopitékus , Homo habilis , Homo erectus , Homo sapiens , Homo sapiens sapiens
5)Jak souviseli náboženské představy s počátečním umění ?
- lidé malova na zdi v jeskyních obrázky a modlili se k nim 
6)Vysvětli pojmy :
 archeologie-věda která zkoumá lidské dějiny z hmotných pramenů
 hmotné prameny-jsou v museích , na hradech ...
 přisvojovací hospodářství-člověk bere co mu příroda dáva
 společnost prvotně pospolná-všichni jsou si rovni
 matriarchát-uctívání žen , matek
7)Kde vznikli nejstarší starověké státy ?
-u řek , na úrodné půdě a v teplém podnebí
8)Tabulka *
9)Vysvětli pojmy :
 faraon-vládce Egypta
 otrokářský stát-stát závislý na práci otroků
 bajka- příběho zvířatech , kteří se chovají jako lidé
 hieroglyfy-obrázkové písmo
 kasty-tzv. třídy , vzdělání obyvatel podle majetku
 summerové-obyvatelé Mezopotámie
 mumifikace-úprava těla mrtvého panovníka
10)Kde leželo Řecko ? 1M.stát + 2M.stát :
Athény - území Atiky
Sparta - Peloponéský poloostrov
11)Vyjmenuj 8 bohů + činnost :
 Zeus ( vládce bohů)
 Héra (bohyně manželství)
 Athéna (bohyně moudrosti)
 Arés ( bůh války)
 Hefaistos ( božský kovář ) 
 Poseidon (bůh moří)
 Apollón ( bůh slunce)
 Afrodíta ( bohyně lásky)
12)Popiš ŘECO-PERSKÉ války :
 bitva u MARATÓNU (490 př.n.l. )
Persie X Řecko ; vítěz : Řecko
 biva u THERMOPYL (480př.n.l.)
Persie X Řecko ; vítěz : Persie
 bitva u SALAMÍNY (480př.n.l. )
Persie X Řecko ; vítěz Řecko 
13Napiš jméno ˇ5eckého básníka + jeho 2 díla 
-slepý básník Homér 
    1)Ilias - popisuje Trojskou válku
    2)Odyssea - popisuje návrat Odyssea na rodnou Ithaku 
14) Popiš PELOPONÉSKOU válku :
 431-404 př.n.l. 
 Peloponéský spolek X Námořní spolek 
 vítěz : Sparta
15) Kdo si podmanil Řecko ? 
-Makedonie ( Alexandr Makedonský)
16)Napiš 4 Římské císaře :
a)Oktávián Augustus 
b)Traján
c)Dioklecián
d)Konstantin
17)Doplň události :
a)395 př.n.l. - rozpad Říma
b)44 př.n.l. - zavražděn Caesar
c)27 př.n.l. -Oktávián Augustus
d)73-71 př.n.l. -Spartakovo povstáví 
18)Od kdy počítáme rok 0 ?
- od narození Ježíše Krysta
19)Co je to Bible ? Z jakých částí se skládá ?
-kniha Židů (starý , nový zíkon)
20)Přiřad události :
Spartakus-učitel šermu , vedl povstání
Hanibal-vojevůdce Kartága
Traján-Římský císař
G.J. Caesar-diktátor
21(Vysvětli pojmy :
 gladiátor-otrok vycvičen k boji
 Kolón-pronajíma půdu
 provincie-území dobyté Římem
 legie-Římské vojsko
 Punské války-boje mezi Římem a Kartágem
 otrok- člověk bez práv
 
*ve fotoalbu TABULKA se Starověkými státy
  
                 Děkuji paní učitelce Zimmermannové